На основу члана 10. став 1. Одлуке о беспроватном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 3/2022) и тачке 8. став 2. Одлуке о расписивању јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац и Јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац, број 312-46/2022-09 од 18.02.2022. године и тачке 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Књажевац и образовању Привременог органа општине Књажевац („Службени гласник РС“, број 13/2022), решавајући из надлежности Општинског већа општине Књажевац, Привремени орган општине Књажевац, именован решењем Решењем Владе Републике Србије, 24 Број 119-832/2022 од 03.02.2022. године („Службени гласник РС“, број 13/2022),  на седници одржаној дана 28.03.2022. године, донео је: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ коју у целини можете преузети овде

Текст Нацрта ранг листе

На нацрт ранг листе подносиоци пријаве на јавни позив за доделу средстава имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања на званичној интернет страници страници Општине Књажевац.

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2022.  годину,  Привремени орган општине Књажевац , на седници одржаној 14.03.2022. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МЛЕЧНОГ ГОВЕДАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Текст конкурса

Образац захтева

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2022. годину, Привремени орган општине Књажевац , на седници одржаној 14.03.2022. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Текст конкурса

Обаразац захтева

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search