Комисија за спровођење Конкурса за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу је донела предлоге ранг листа ученика које можете преузети овде.  Рок за приговор је 3 дана од дана објављивања, након чега ће евентуални приговори бити размотрени, а затим објављене коначне ранг листе.

Предлог ранг листе за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу за ученике са пребивалиштем на територији општине Књажевац

Предлог ранг листе за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу за ученике са пребивалиштем ван територије општине Књажевац

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


ОГЛАШАВА
ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ
  O НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА „ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“
И
ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА „ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“


Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана, од 21. децембра 2021. године до 21. јануара 2022. године, радним данима од 8 до 15 часова у згради СО Књажевац, соба бр.44.
Јавна седница одржаће се 27. јануара 2022. године, у 13 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа).
Увид у Нацрт наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs
Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  општине Књажевац, најкасније до 21. јануара 2022. године.
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида.
Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 16. децембра 2021. године извршила стручну контролу Нацрта  овог  плана. Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС , 24/2011 , 121/12, 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др.закон, 9/2020 и 52/2021).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.

Документацију за ПДР можете преузети овде

У циљу развоја воћарске и повртарске производње на територији општине Књажевац АGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2021. ГОДИНИ који у целини можете преузети овде.

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Поштовани суграђани, Општина Књажевац у процесу израде буџета за 2022. годину, организује јавну расправу о буџету, у оквиру које ће бити представљена радна верзија Нацрта Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину.
Јавна расправа ће због епидемије Covid-19 и неопходности поштовања мера бити спроведена on-line, а грађанима ће бити омогућено да дају своје предлоге, сугестије, коментаре и мишљења електронским путем и путем телефона на број 0648643387.
Јавна расправа ће бити спроведена  до понедељка 13.12.2021. године у 10 часова, а предлози, сугестије, коментари и мишљења могу се доставити на следећу мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Радну верзију Нацрта Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину можете преузети овде
Општина Књажевац на овај начин укључује грађане и грађанке у процес израде буџета као кључног документа за развој наше локалне заједнице.
С поштовањем,
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 21. Одлуке о реализације активности из Програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину број: 312-146/2021-09 од 02.07.2021. године и Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације број: 312-147/2021-09 од 02.07.2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), по спровођењу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац број: 312-205/2021-09 од 27.09.2021. године утврђује:

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА МЕРУ 1
ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА МЕРУ 2

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search