У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине    Књажевац, расписује јавни позив који у целини можете преузети овде

Због смањеног броја извршиоца, Здравствени центар Књажевца неће организовати обављање здравствених прегледа становништва у секторским амбулантама, у сеоским подручјима, на територији општине Књажевац, у периоду од 01.06.2022. до 31.08.2022. У периоду летњих месеци смањен је број извршилаца због коришћења годишњег одмора. Пружање здравствене заштите у Здравственом центру Књажевац и здрваственим амбулантама у Кални и Минићеву, биће организовано на редован начин.

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члана 24. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС,“ број 16/2016 и 8/2017), члана 51. Статута општине Књажевац- пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ број 6/2019), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.37/2021 и 7/2022), Предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на Kонкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у  области јавног информисања на територији Општине Књажевац у 2022. години и подношења предлога о расподели средстава, број 345-17/2022-02 од дана 20.05.2022. године, Привремени орган Општине Књажевац, одлучујући из надлежности Општинског већа општине Књажевац, на седници одржаној дана 24.05.2022. године доноси РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2022. години које можетеу целини преузети овде

У складу са чл. 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласникРС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чл. 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласникРС”, бр. 16/16 и 8/17), Комисија за за оцену пројеката поднетих на Kонкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у у области јавног информисања на територији Општине Књажевац у 2022. години и подношење предлога о расподели средстава даје ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА који можете у целини преузети овде

Привремени орган општине Књажевац, на седници одржаној 05.05.2022. године доноси Kоначну листу рангирања пријављених програма коју можете преузети овде, одлучујући из надлежности Општинског већа општине Књажевац као и Решење о додели средстава које можете преузети овде, одлучујући из надлежности председника општине.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search