Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Гађање ће се изводити од 13.11. до 17.11.2023 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

Припадници Службе за обезбеђење Окружног затвора у Зајечару, изводиће бојево гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Гађање ће се изводити данима 09.11. и 16.11.2023 године, са почетком у 09:00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

На основу члана 14. став 1 и чланова 15 и 21  Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10  Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012,  88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022),а у вези одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл гласник РС“ бр. 95/2023)  Општинска управа Књажевац, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац изложен је у седишту Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана  у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.
Захтев за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи Књажевац у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 08,00 до 14,00 најкасније до дана закључења бирачког списка 01.12.2023 године.
Захтев за упис/промену података у бирачком списку грађани могу поднети и преко портала еУправа.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у  бирачком списку  има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније  пет дана пре закључења бирачког списка  25.11.2023 године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Књажевац (изабрано место гласања). Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Од 02 децембра 2023 године до 72 часа пре одржавања избора, захтев за промене у бирачком списку (брисање, измену, допуни или исправку података) подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе.
Право уписа у јединствени бирачки списак имају и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан одржавања избора 17 децембра 2023 године.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак , у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац (Сл. Лист општине Књажевац бр.28/2016) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2023.  годину, Општинско веће општине Књажевац , на седници одржаној 02.11.2023. године, расписује  КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2023. ГОДИНИ

Образац захтева

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2023.  годину, Општинско веће општине Књажевац , на седници одржаној  02.11.2023. године, расписује  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ НА ГАЗДИНСТВУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2023. ГОДИНИ

Обаразац захтева

Радна свеска за израду бизнис плана

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search