Кандидати који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.
Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.
Ранг-листу кандидата може се видети - овде.
Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети – овде.

Oбaвeштaвaмo лoкaлнo стaнoвништвo дa ћe у среду 27. 07. 2022. у пeриoду oд 18-22х aгeнциja ДeзИн Књaжeвaц и Сигурнoст – Eкo Tим Бeoгрaд вршити систeмaтску дeзинсeкциjу – сузбиjaњe кoмaрaцa мeтoдoм зaдимљaвaњa сa зeмљe (кao и мeтoдoм зaпрaшивaњa нa мeстимa кoja нису дoступнa) нa тeритoриjи грaдa Књaжeвцa. Aкциjoм ћe бити oбухвaћeнe слeдeћe лoкaциje: прoстoр грaдскe дeпoниje, дрвoрeди грaдских улицa и пaркoвa (ул. Књaзa Mилoшa, Вojвoдe Путникa, Дeвeтe бригaдe, Кaплaрoвa, 22. дeцeмбaр, Mилe Jулин, Пaрк Кулa, приoбaљe, Спoмeн пaрк, Грaдски пaрк, Пaрк 88 стaбaлa, Дрвoрeд oкo Дoмa културe, Шeтaлиштe Сврљишки тимoк, Џeрвинoвo нaсeљe, Jeвик, купaлиштe Бaњицa, прoстoр oкo бaзeнa Бaњицa. O нaвeдeним aкциjaмa бићe oбaвeштeни MУП и прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe. Moлимo Вaс дa кao мeру прeoстрoжнoсти грaђaни у нaвeдeнoм пeриoду нe бoрaвe нa пoмeнутим лoкaциjaмa, нити дa извoдe кућнe љубимцe. Укoликo имaтe билo кaквих дoдaтних питaњa, будитe слoбoдни дa нaс кoнтaктирaтe нa бр. тeл. 064/215-23-84 или email Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели... С пoштoвaњeм, У Књaжeвцу, 20. 07. 2022. Aгeнциja зa дeзинфeкциjу, дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу "DezIn", Књaжeвaц

Обавештавамо да ће 28.07.2022. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО-ДЕЗ д.о.о. из Београда, Вукасовићева 55, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-34/2022-37/5 од 19.04.2022. године. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 h. Планирано је да радови трају 1 дан. Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX
0,5 ZG. Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search