На основу члана 14. став 1 и члана 21 Закона о јединственом бирачком списку ("Сл. гласник РС" број 104-2009 и 99/2011), члана 45 Ослуке о месним заједницама на територији општине Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац" бр 5/20) и члана 12 Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница ("Сл. лист општине Књажевац" бр 7/21 и 8/21), а у бези са Одлуком о расписивању избора за савете месних заједница на територији општине Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац" бр 5/21) Општинска управа Књажевац ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ. Комплетан текст можете видети овде

Друштвeнe мрeжe мoгу бити oдличaн нaчин кaкo дa пoсeтиoцe нajбoљe и нajбржe инфoрмишeтe зa знaчajнe дoгaђaje, aктуeлнe прoмoциje и нoвoсти вeзaнe зa вaшу институциjу и пoслoвaњe институциje.
Квaлитeтним сaдржajeм тeкстoвa кojи сe oбjaвљуjу мoгу сe eдукoвaти и инфoрмисaти пoсeтиoци aли пружити им oдрeђeнe сaвeтe. O њихoвoм знaчajу нa oнлинe рaдиoници гoвoриo je Adam Söderblom, eкспeрт зa друштвeнe мeдиje швeдскe aгeнциje зa мaпирaњe, кaтaстaр и рeгистрaциjу зeмљиштa – Lantmäteriet.
Нa рaдиoници су присуствoвaли прeдстaвници Jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa и зaпoслeни Рeпубличкoг гeoдeтскoг зaвoдa.

 

Рaдиoницa сe oдрзaлa 17.03.2021. гoдинe.

 

 

 

ОБАВЕШТАВАМО ВАС да је од данас почео са радом ЦЕНТАР ЗА КОВИД19 МЕРЕ. Центар се налази на интернет адреси inspektor.gov.rs, а путем контакт форме, можете поставити сва питања која се тичу поступања у складу са Наредбом о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести вирус  Ковид19, а коју доноси Министар здравља, где ћете добити тачан податак о ограничењима које ове мере подразумевају, са аспекта делатности које могу да се обављају. На наведеној интернет адреси ће поред увек актуелне Наредбе, бити објављена сва питања и одговори.

Од понедељка 22.03.2021.године почиње акција „Пролећно чишћење града 2021“. Акција ће трајати у времену од 22.03.2021 – 06.05.2021. године. План распореда постављања контејнера по улицама за прикупљање кабастог смећа у граду у оквиру акције можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search