Пo oснoву Jaвнoг пoзивa зa учeшћe приврeдних субjeкaтa у спрoвoђeњу мeрa eнeргeтскe сaнaциje стaмбeних згрaдa (oбjeкти зa вишeпoрoдичнo стaнoвaњe) нa тeритoриjи oпштинe Књaжeвaц утврђуje сe Прeлиминaрнa рaнг листa приврeдних субjeкaтa зa Meру 1 и Meру 2.

 

Здравствени центар Књажевац у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије, организује и спроводи превентивне здравствене прегледе становнике општине Књажевац и свих других лица, без обзира да лица имају здравствено осигурање.

У складу са наведеним, сва заинтересована лица могу у суботу и недељу 07.08.2021. и 08.08.2021.године и у суботу и недељу 14.08.2021. и 15.08.2021.године, у периоду од 08.00 - 14.00 часова, доћи у Здравствени центар Књажевац ради обављања превентивних здравствених прегледа.

Субота 07.08.2021.године

Специјалистички прегледи из делокруга рада следећих служби:

- Општа медицина
- Педијатрија
- Физикална медицина
- Офтамологија
- Хирургија
- Пнеумофтизиологија
- Лабораторија
- Радиолошка дијагностика

Недеља 08.08.2021.године

Специјалистички прегледи из делокруга рада следећих служби:

- Општа медицина
- Педијатрија
- Служба интерне медицине
- Ортопедија
- Гинекологија
- Неуропсихијатрија
- Лабораторија
- Радиолошка дијагностика

Обавештавамо грађане да ће у среду 28.07.2021. у периоду од 18-22 ч агенција Дезин Књажевац и Сигурност - Еко Тим Београд вршити систематску дезинсекцију - сузбијање комараца методом задимљивања са земље (као и методом запрашивања на местима која нису доступна) на територији града Књажевца. Акцијом ће бити обухваћене следеће локације: простор градске депоније, дрвореди градских улица и пракова (ул. Књаза Милоша, Војводе Путника, Девете бригаде, Капларова, 22. децембра, Миле Јулин, Парк Кула, приобаље, Спомен парк, Градски парк, Парк 88 стабала, Дрворед око Дома културе, шеталиште Сврљишки тимок, Џервиново насеље, Јевик, купалиште Бањица, простор око базена Бањица).

Молимо грађане да у наведеном периоду не бораве на поменутим локацијама, нити да изводе кућне љубимце.

У оквиру Одлуке о реализацији активности из програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину („Службени лист Општине Књажевац“ бр. 24/21 од 05.07.2021. године), у даљем тексту Одлука, а у складу са чланом 15. Одлуке расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених зграда.
Мере енергетске санације у стамбеним зградама предвиђене Одлуком, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су стамбене заједнице на територији општине Књажевац. Стамбена заједнице која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Конкурс у целин можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search