Обавештавају се грађани да извођач радова "ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ" увези реализације пројекта "Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), од km 128+426.00 до km 152+769.23, L=24,343 km)", припрема обуку из области грађевинарства и заштите животне средине у трајању од 1 месеца.

Обука ће трајати од 01.03.2022.-01.04.2022.

На обуку могу да се пријаве сви заинтересовани грађани различитих профила и степена стручности. Предност имају млади, незапослени кандидати.

Заинтересовани кандидати могу да се јаве директно на локацији пословних просторија Минићево, Трг слободе бб или да се обрате следећим особама:

Бојан Николић, Лице за безбедност и здравље на раду 064/8663570 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Снежа Алексов, Лице за заштиту животне средине 064/2752-111 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Детаљне информације о обуци грађани могу да прочитају код своји локалних представника у месним заједницама и на локацији пословних просторија Извођача радова у Минићеву, Трг слободе бб.

План обуке можете преузети овде

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1. и 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине КЊАЖЕВАЦ» број Службени лист општине), Општинско веће КЊАЖЕВАЦ је дана 01.02.2022.године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ и расписује ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ. Одлуку у целини можете преузети овде

На основу члана 27. Став 10. Одлуке о реализације активности из Програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину број: 312-146/2021-09 од 02.07.2021. године и Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације број: 312-147/2021-09 од 02.07.2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), по спровођењу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац број: 312-205/2021-09 од 27.09.2021. године утврђује: КОНАЧНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА МЕРУ 2 коју у целини можете преузети овде

На основу члана 27. Став 10. Одлуке о реализације активности из Програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину број: 312-146/2021-09 од 02.07.2021. године и Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације број: 312-147/2021-09 од 02.07.2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), по спровођењу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац број: 312-205/2021-09 од 27.09.2021. године утврђује: КОНАЧНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА МЕРУ 1 коју у целини можете преузети овде

У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 66б.  Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019, 26/2020, 29/2020, 32/2021 и 39/2021) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje коначну ранг листу Светосавског конкурса "Будућност Књажевца", коју можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search