РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у  складу  са  чл.  50.  Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС”,  бр.  72/09,  81/09 -исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13 -УС, 98/13 –УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19–др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службенигласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и  поступку  израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД унацрт Просторно гплана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту:Нацрт просторног плана)иИзвештај остратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од  2021.  до  2035. годинена  животну  средину  (у  даљем  тексту:  Извештај  о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5.АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторно гплана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама  локалне  самоуправе  или  директно  Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и инфраструктуре,  Сектору  за  просторно  планирање  и  урбанизам,  Немањина  22-26,  11000  Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Место, време, начини поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији. Комплет  материјала  који  се  излажу  на  јавни  увид,  као  и  додатне информације,биће  доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

https://mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,
Министар здравља доноси


НАРЕДБУ

о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

 

Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 05.04. до 09.04.2021 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

Дана 30.марта 2021. године одржан је наставак онлине радионице са представницима јединица локалне самоуправе. Тема радионице је: Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања. Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).

Циљ радионице је заједнички договор у вези са будућим алатом за прикупљање података.

Дана 24. марта 2021. године одржана је онлине радионица са представницима јединица локалне самоуправе. Тема радионице је: Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања. Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).
Полазницима обуке су представљене функционалности Алата за прикупљање података. Обука се односила на теоријску основу, упознавање са радним окружењем Алата за прикупљање података и заједничко попуњавање и дефинисање питања у упитнику. Након обуке кроз интерактивну дискусију дати су корисни коментари на иницијални модел извештавања.
Обука представља прву у низу обука како би се дошло до финалног решења по коме ће у будућности извештавати ка Националном регистру инвестиционх локација.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search