Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној 25.03.2021.године, разматрајући Предлог јавног конкурса за доделу средстава за финансирање, односдно суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења из буџет општине Књажевац за 2021.годину, донело је и следећи ЗАКЉУЧАК који у целини можете преузети овде

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“ бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ бр. 6/2021), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 31/2020) и члана 48. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Председник општине Књажевац расписује Jавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  из буџета општине Kњажевац за 2021. годинуНа основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“ бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ бр. 6/2021), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 31/2020) и члана 48. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Председник општине Књажевац расписује Jавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  из буџета општине Kњажевац за 2021. годину.

Комплетан текст конкурса

Конкурсна документација

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/20, 113/2017 , 95/2018 и 153/2020), члана 2, 19 и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањау закуп ствари у јавној својини односно прбављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“ бр. 16/2018), члана 5. и 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 17/2019), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 10/2015,  5/2017и 15/2019), члана 3. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине бр. 463-22/2021-09 од 25.03.2021. године и члана 51. Статута општине Kњажевац - Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 25.03.2021. године, објављује ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ који можете у целини преузети овде

Нацрт Локалног плана управљања отпадом за период 2021-2031 усвојен је на седници Општинског већа општине Књажевац одржане дана 25.03.2021. године и исти се доставља на јавни увид. Јавна расправа се заказује за 13.04.2021.године у 12 сати у сали Општинског већа у згради општине Књажевац. Позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге и сугестије на утврђени Нацрт Локалног плана управљања отпадом за период 2021-2031 на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или у писаном облику на Писарници општине Књажевац до 09.04.2021. године и узму учешће у Јавној расправи. Нацрт Плана можете преузети овде

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00076/2021-01/2 од дана 11.02.2021. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), и члана 51. Статута Општине Књажевац - пречишћен текст (''Сл. лист општине Књажевац'', бр. 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници дана 05.03.2021. године, расписује КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2021. ГОДИНИ

Комплетан текст Конкурса можете да преузмете овде

Информација о задњем дану за пријем пријава

Образац 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Образац 1 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search