Привремени орган општине Књажевац, на седници одржаној 05.05.2022. године доноси Kоначну листу рангирања пријављених програма коју можете преузети овде, одлучујући из надлежности Општинског већа општине Књажевац као и Решење о додели средстава које можете преузети овде, одлучујући из надлежности председника општине.

Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 16.05. до 20.05.2022 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

Ha основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутент. тумачење), члана 19.-23. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 126/2014) и члана 48. Статута општине Књажевац- пречишћен текст ("Сл. лист општине Књажевац", бр. 6/2019), председник Привременог органа Општине Књажевац доноси РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања  на територији општине Књажевац, који можете преузети овде

Обавештавамо бираче са територије Општине Књажевац да могу да гласају ван бирачких места на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, председника Републике и одборнике Скупштине општине Књажевац, који су заказани за 03. април 2022. године, услед тешке болести, старости или инвалидитета. Бирач који жели да гласа ван бирачког места о томе обавештава Општинску изборну комисију Општине Књажевац, почев од четвртка, 31. марта 2022. године у времену од 08.00 до 20.00 часова на бројеве телефона 064/8643324 и 064/8643325, а најкасније на дан избора, 03. априла 2022. године до 11.00 часова.
Бирач може да обавести бирачки одбор на дан гласања, 03. априла 2022. године, непосредно или преко лица које одабере, да жели да гласа ван бирачког места најкасније до 11.00 часова.
Приликом пријављивања, бирач мора да наведе следеће личне податке: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта и контакт телефон, као и разлоге због којих није у могућности да гласа на бирачком месту.


ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 04.04. до 08.04.2022 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search