ЈКП "Стандард" Књажевац доставило је захтев да за давање сагласности на корекцију цена комуналних услуга.

Одредбама члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) прописано је да уз захтев за давање сагласности вршилац комуналне делатности надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење.
Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке. У складу са напред наведеним, општина Књажевац објављује захтев за давање сагласности на ценовник комуналних услуга.

ЈКП "Стандард" Књажевац доставило је захтев да за давање сагласности на корекцију цена комуналних услуга од општег интереса.

Одредбама члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) прописано је да уз захтев за давање сагласности вршилац комуналне делатности надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење
Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

У складу са напред наведеним, општина Књажевац објављује захтев за давање сагласности на ценовник комуналних услуга од општег интереса.

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00022/2023-01/3 од дана 19.01.2023. године, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (”Службени гласник РС”, бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету Општине Књажевац за 2023. годину (''Службени лист Општине Књажевац'', бр. 31/2022), и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Књажевац у 2023. години број: 345-13/2023-09 од 26.01.2023. године, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ расписује КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Књажевац у 2023. години који можете у целини видети овде

Образац 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Образац 1 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“ бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ бр. 6/2021), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2023. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 31/2022) и члана 48. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Председник општине Књажевац расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ који у целини можете преузети овде

Обрасци

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search