На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2022. годину, Привремени орган општине Књажевац , на седници одржаној 14.03.2022. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Текст конкурса

Обаразац захтева

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2022.  годину, Привремени орган општине Књажевац , на седници одржаној 14.03.2022. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Текст конкурса

Образац захтева

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2022.  годину, Привремени орган општине Књажевац , на седници одржаној 14.03.2022. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ НА ГАЗДИНСТВУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Текст конкурса

Образац захтева

Радна свеска за израду бизнис плана

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2022.  годину, Привремени орган општине Књажевац , на седници одржаној 14.03.2022. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАСНИВАЊЕ ЗАСАДА ПОД МЕДОНОСНИМ БИЉЕМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ.

Текст конкурса

Образац захтева

На основу чл. 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17 –др закон, 95/18 и 114/21), члана 5. и члана  6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, број 95/16 и 12/22) и  Решења о попуњавању радног места у Општинској управи Књажевац, број 111-2/2022-03 од 11.03.2022. године, Општинска управа Књажевац, оглашава ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ.  Комплетан текст конкурса можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search