На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности сачинило је


ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2021 - 2027


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 22.04.2021. године усвојило је НАЦРТ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2021 - 2027 и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 20.05.2021. године у сали Општинског већа, општина Књажевац – улица Милоша Обилића бр. 1, са почетком у 11,00 часова.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је Милан Јеленковић, запослени у Одељењу за привреду и друштвене делатности у име предлагача акта.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи присуствовали су: Љиља Миленковић, секретар Скупштине општине Књажевац, Бранислав Јосифовић, заменик председника општине Књажевац, Синиша Ђорђевић, члан Општинског већа и Иван Петрашиновић, екстерни сарадник на изради Плана развоја општине Књажевац у оквиру пројекта „Релоф 2 – реформа локалних финансија“. Представника удружења грађана и шире јавности није било.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА:
Предлога и сугестија путем електронске поште и у писаном облику није било на Нацрт Плана развоја општине Књажевац за период од 2021 – 2027.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ / НИСУ ПРИХВАЋЕНИ:
Није било предлога и сугестија.


У складу са чланом 9. став 2. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.


Број: 020-49/2021-06
Дана: 20.05.2021. године
Књажевац


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

    На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА
И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 2021. ДО 2025.  ГОДИНЕ


    Општинско веће општине Књажевац на својој седници усвојило је НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 2021. ДО  2025.  ГОДИНЕ и исти упутило на јавну расправу.

    
    МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 19.5.2021. године у сали Општинског већа општине Књажевац,  Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.


    ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је представник Одељења за привреду и друштвене делатности у име предлагача акта
    

    БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи су присуствовали представници Предшколске установе „Бајка“, Књажевац.
    
    БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА:
Није било предлога..

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ / НИСУ ПРИХВАЋЕНИ:
    У складу са чланом 9. став 2. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.


Број: 025-138/2020-06
Дана: 19.5.2021. године
Књажевац

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

СКУПШТИНА ОШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36 став 3 и 4  и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019),  и  Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац,  бр. 023-23/2021-01 од 29.04.2021. године, на седници одржаној дана 29.04.2021. године, расписује


ОГЛАС
о  јавном конкурсу  за избор директора
Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром
и топлом водом „Топлана“ КњажевацРасписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана, чији је оснивач општина Књажевац.
 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search