На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О
НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ И НАЦРТУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У  ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

    Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 11.12.2020 године усвојило је Нцрт Одлуке о буџету општине Књажевац за 20201 годину и Нацрт кадровског плана у општини Књажевац и исти упутило на јавну расправу.

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода,  сачинило је:


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ И НАЦРТА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председнике и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењима објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“), ОБЈАВЉУЈУ СЕ предлози кандидата за председнике и чланове Управних и Надзорних одбора и то представници локалне самоуправе и запослених за следеће установе:
Народна библиотека „Његош“,Књажевац,
Дом културе Књажевац,
Центар за социјални рад „др. Михајло Ступар“ Књажевац,
Завичајни музеј Књажевац,
Туристичка организација општине Књажевац и
Регионални центар Књажевац,
као и предлози кандидата за чланове Управног одбора ПУ „Бајка“ Књажевац – представници Савета родитеља
које можете преузети овде
Увид у биографије предложених кандидата може се извршити у Оптинској управи Књажевац, зграда општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, канцеларија бр. 10.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search