На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности је одржало јавну расправу и сачинило Извештај о одржаној јавној расправи Нацрта одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац који можете преузети овде

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА, ЗАУЗЕЋУ И РАСКОПАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА


    Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА, ЗАУЗЕЋУ И РСКОПАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА и исти упутило на јавну расправу.   

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ЧЕСМАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


    Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 30.11.2020 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ЧЕСМАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search