СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36. став 3. и 4.  и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора  Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац,  брoj 023 – 24/2022-01 од 30.06.2022. године, на седници одржаној дана 30.06.2022. године, расписује

ОГЛАС

о  јавном конкурсу   за избор директора

      Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром

и топлом водом „Топлана“ Књажевац

 

Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана, чији је оснивач општина Књажевац.

 

На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председника и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењем објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“), ОБЈАВЉУЈЕ СЕ Обавештење о избору чланова ОУ ПУ Бајка из реда Савета родитеља које можете преузети овде

На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председника и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењем објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“), ОБЈАВЉУЈЕ СЕ предлог кандидата за члана Управног одбора и то представника локалне самоуправе за Народну библиотеку "Његош" Књажевац које можете преузети овде
Увид у биографију предложеног кандидата може се извршити у Оптинској управи Књажевац, зграда општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, канцеларија бр. 10.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search