ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УРБАНЕ ОПРЕМЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу члана 71б. став 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама («Сл. лист општинe Књажевац», бр. 8/2008, бр. 12/2013, бр. 20/2013, 13/2015, 25/2016 – пречишћен текст, 6/2018 и 17/2022) и члана 51. Статута општине Књажевац – Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“ број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 31.05.2024. године, расписало је ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УРБАНЕ ОПРЕМЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search