ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 4. ст. 8 и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17 –др закон, 95/18, 114/21 и 92/23), члана 8. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, број 107/23), Кадровског плана у општини Књажевац за 2024. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 20/23 и 3/24),  Решења о попуњавању радних места у Општинској управи Књажевац спровођењем јавног конкурса, број 001795226 2024 05261 004 000 112 006 од 30.05.2024. године и Правилника о организацији и систематизацији  радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац, број  број 020-62/22-09 од 08.09.2022. године, број 020-68/22-09 од 18.10.2022. године, број 113-1/23-09 од 30.03.2023. године, број 192821 2024 05261 000 000 113 013 од 31.01.2024. године и број 000827846 2024 05261 004 001 113 013 од 15.03.2024. године,  Општинска управа Књажевац оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

Пријава на конкурс

ОБРАЗАЦ 1

ЛИСТА ПИТАЊА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Кoрисничкo упутствo зa кaндидaтe пo Jaвнoм кoнкурсу

Списак закона и подзаконских аката потребних

- за Радно место: Послови заштите и унапређења животне средине

Закон о заштити животне средине

Датум истека Јавног конкурса: 22.06.2024.године

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search