РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

На основу, члана 18. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац („Сл. лист општине Књажевац", бр. 6/2021), члана 48. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац", бр. 6/2019), Коначне листе рангирања пријављених програма број 001717156 2024 05261 004 004 401 117 и Одлуке о буџету општине Књажевац за 2024. годину („Сл. лист општине Књажевац“ број 20/2023, 3/2024) председник општине Књажевац доноси РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

КОНАЧНА ЛИСТА РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search