OБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ГЛАСАЊА ВАН ГЛАСАЧКОГ МЕСТА

Обавештавамо гласаче са територије Општине Књажевац да могу да обавесте гласачки одбор да желе да гласају ван гласачког места почев од петка, 14. јануара 2022. године, а најкасније до 11.00 часова на дан гласања, 16. јануара 2022. године (недеља).
Обавештавање гласача о потреби да гласа ван гласачког места у петак, 14. јануара 2022. године и у суботу, 15. јануара 2022. године, врши се у времену од 08.00 часова до 20.00 часова, на бројеве телефона 064/8643324 и 064/8643325.
Обавештавање гласача о потреби да гласа ван гласачког места на дан гласања, 16. јануара 2022. године врши се најкасније до 11.00 часова, на напред наведене бројеве телефона или непосредно гласачком одбору на гласачком месту где тај гласач гласа, лично или преко лица које сам гласач одабере.
Наглашавамо да ван гласачког места могу да гласају само она лица која нису у могућности да лично дођу на гласачко место из здравствених разлога, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица, као и гласач оболео од заразне болести COVID-19, или има симптоме те болести или му је одређена мера карантина. Напомињемо, да гласач оболео од заразне болести COVID-19 не сме да има директан контакт са гласачким материјалом и може да гласа искључиво уз помоћ помагача, који уместо њега преузима и предаје гласачки материјал повереницима гласачког одбора, укључујући и одговарајући идентификациони документ тог гласача. Помагач може бити само лице које није оболело од заразне болести COVID-19.
Приликом пријављивања, гласач мора да наведе следеће личне податке: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта и контакт телефон, као и разлоге због којих није у могућности да гласа на гласачком месту.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search