Прелиминарна ранг листа Светосавског конкурса "Будућност Књажевца"

У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 66б.  Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019, 26/2020, 29/2020, 32/2021 и 39/2021) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje прелиминарну ранг листу Светосавског конкурса "Будућност Књажевца", коју можете преузети овде

Учесници конкурса имају право приговора на прелиминарну ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања на званичној презентацији општине Књажевац. Приговор се подноси Општинском већу општине Књажевац и и мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа пратећа документација.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search