25. Седница скупштине општине Књажевац

На  25. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 22.12.2011. године (четвртак), разматрана су и донета следећа акта:

    Одлука о буџету општине Књажевац за 2012. годину.

    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама.

    Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине.

    Одлука o финансијској подршци породици са децом.

    Одлука о субвеницији за запошљавање трудница и младих брачних парова у општини Књажевац.

    Одлука о накнади за уређивање и коришћење грађевинског земљишта.

    Одлука о прихватању Одлуке ЈКП „Топлана“ Књажевац о учешћу у Програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“.

    Одлука о изради Плана генералне регулације за Туристички центар „Голема река“ са туристичким пунктом „Мирица“, туристички пункт „Козарница“ и сектор алпског скијалишта „Голема река“.

    Одлука о мрежи основни школа на територији општине Књажевац.

    Одлука о мрежи Предшколских установа на територији општине Књажевац.

    Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за период од 2011 до 2021. године.

    Одлука о усвајању Локалног акционог плана за сузбијање и превенцију болести зависности.

    Одлука о исплати помоћи запосленим, изабраним и постављеним лицима у органима општине Књажевац.

    Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.

    Решење о образовању комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search