24. Седница скупштине општине Књажевац

На  24. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 1.12.2011. године (четвртак), разматрана су и донета следећа акта:

 

    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – септембар 2011. године.
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2011. годину.
    Програм о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2011. годину            .
    Одлука о доношењу Просторног плана општине Књажевац.
    Одлука о доношењу Плана генералне регулације Књажевца.
    Одлука о социјалној заштити у општини Књажевац.
    Одлука о давању сагласности  на Одлуку о почетку и завршетку радног времена Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.
    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Одлуку о  висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији општине
      Књажевац, чији је управљач ЈП „Дирекција  за развој, урбанизам и изградњу општине њажевац“ Књажевац.
    Извештај о оствареним резултатима рада Техничке школе у Књажевцу за школску 2010/2011. годину.
    Извештај о припремљености Техничке школе у Књажевцу за школску 2011/2012. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада  Књажевачке гимназије за  школску 2010/2011 годину.
    Извештај о припремљености Књажевачке гимназије за школску 2011/2012. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић-Каплар“ Књажевац за школску 2010/2011. годину.
    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоровић-Каплар“ Књажевац за школску 2010/2011. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ за школску 2010/2011. годину.
    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2011/2012. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада  Основне школе „Дубрава“ Књажевац за 2010/2011. годину.
    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“ Књажевац за школску 2011/2012. годину.
    Извештај о раду Основне школе „Младост“ Књажевац за школску 2010/2011. годину.
    Извештај о припремљености Основне школе „Младост“ Књажевац за школску 2011/2012. годину.
    Извештај о раду  Школе за основно  музичко образовање „Предраг Милошевић“ Књажевац за школску 2010/2011. годину.
    Извештај о припремљености Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ Књажевац за школску 2011/2012. годину.
    Извештај о раду  Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за 2010/2011. годину.
    Решење о давању сагласности на Годишњи плана рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за школску 2011/2012. годину.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ Књажевац.
    Решење о образовању и именовању чланова Комисије за завршетак  поступка уређивања земљишта ради заједничке обраде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search