26. Седница скупштине општине Књажевац

На  26.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 26.01.2012. године (четвртак), разматрана су и донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2012. годину.

2. Одлукa о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог Завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2011. годину.

3. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2012. годину.

4. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом прихода и расхода за 2012. годину и Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2012. годину.

5. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2012. годину.

6. Решење о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Књажевац за 2012. годину.

7. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2012. годину.

8. Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Књажевац“ са предлогом потребних средстава за програмске активности и материјалне трошкове Дома културе за 2012. годину.

9. Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Његош“ Књажевац за 2012. годину.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search