10. Седница скупштине општине Књажевац
На  10. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 30.06.2023. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период од 01.01. до 31.03.2023. године.
2.    Извештај о раду Завичајног музеја Књажевац за 2022. годину.
3.    Годишњи извештај о пословању Привредног друштва Слободна зона Тимок доо Књажевац за 2022. годину.
4.    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2022. годину.
5.    Извештај о раду ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2022. годину.
6.    Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац и редовног Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину.
7.    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2022. годину.
8.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2023. годину.
9.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања гређевинског земљишта за 2023. годину.
10.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора за 2023. годину.
11.    Решење о давању сагласности на План и Програм рада о измени и допуни Плана и Програма рада Туристичке организације општине Књажевац за 2023. годину.
12.    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2022. годину са годишњим учинком програма за 2022. годину.
13.    Одлука о усвајању  Регионалног плана управљања отпадом за градове Зајечар и Бор и општине Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац.
14.    Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Књажевац за 2023. годину.
15.    Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2023. годину.
16.    Одлука о изради Плана детаљне регулације цевовода и пратећих објеката водоснабдевања деонице „Црни Врх – Зубска река“.
17.    Одлука о усвајању  процене ризика од катастрофа општине Књажевац.
18.    Одлука о држању домаћих и егзотичних животиња на територији општине Књажевац.
19.    Одлука о измени оснивачког акта Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима.
20.    Одлука о измени оснивачког акта Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима.
21.    Одлука о измени оснивачког акта Завичајног музеја у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима.
22.    Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Књажевац месној заједници Вртовац.
23.    Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Књажевац.
24.    Решење о именовању директора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
25.    Решење о одређивању мртвозорника општине Књажевац.
logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search