11. Седница скупштине општине Књажевац

 На  11. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 08.09.2023. године усвојена су и донета следећа акта:

 

 1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период од 01.01. до 30.06.2023. године.
 2. Извештај о о раду са финансијским извештајем ЈП „Боговина“ Бор за 2022. годину.
 3. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Књажевацза 2023. годину за период 01.01. – 30.06.2023. године.
 4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2023. годину.
 5. Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
 6. Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације Спортско-рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“.
 7. Одлука о доношењу Програма енергетске ефикасности општине Књажевац за период 2022-2024 година.
 8. Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2023.годину.
 9. Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине.
 10. Одлука о давању на коришћење ствари – непокретности у јавној својини општине Књажевац Јавном комуналном предузећу „Стандард“ Књажевац.
 11. Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац стамбени простор у улици Тимочка број 1/2.
 12. Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац, просторије у згради у улици Књаза Милоша број 75/1-13.
 13. Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац породично стамбене  зграде у Орешцу.
 14. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац са Предлогом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац.
 15. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
 16. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац.
 17. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
 18. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search