9. Седница скупштине општине Књажевац

На  9. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 26.04.2023. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период од 01.01. до 31.12.2022. године.
2.    Извештај о раду Правобранилаштва општине Књажевац за 2022. године.
3.    Извештај о раду Општинске управе Књажевац за 2022. годину.
4.    Извештај о раду Општинског већа општине Књажевац за 2022. годину.
5.    Извештај о раду председника општине Књажевац за 2022. годину.
6.    Извештај о раду Народне библиотеке „Његош“ Књажевац за 2022. годину.
7.    Извештај о раду Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу за 2022. годину.
8.    Извештај о раду Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2022. годину.
9.    Извештај о раду Регионолног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2022. годину.
10.    Извештај о пословању AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO за 2022. годину.
11.    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2022. годину.
12.    Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Књажевац.
13.    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац број 209/1 од 30.01.2023. године, о промени цена услуга за обављање комуналних делатности од општег интереса.
14.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2023. годину.
15.    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац о изменама и допунама Одлуке о промени цена топлотне енергије.
16.    Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац непосредном погодбом без накнаде.
17.    Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине.
18.    Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Књажевац Туристичкој организацији општине Књажевац.
19.    Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Књажевац Месној заједници Доња Каменица.
20.    Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Књажевац Месној заједници Валевац.
21.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу просторије у Књажевцу у улици Илије Бирчанина број 1.
22.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу просторије у Књажевцу у улици Филипа Вишњића број 10/1.
23.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу стамбени простор у Књажевцу у улици Јове Курсуле број 3/2.
24.    Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију испекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Књажевац.
25.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац.
26.    Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Станадард“ Књажевац за 2023. годину.
27.    Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
28.    Закључак о давању претходне сагласности на текст Јавног конкурса за именовање директора Народне библиотеке „Његош“ Књажевац.
logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search