8. Седница скупштине општине Књажевац

На  8. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 13.02.2023. године усвојена су и донета следећа акта:


1.     Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац за 2023. годину.
2.     Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац о одобрењу кредитног задужења.
3.     Одлука о потврђивању мандата одбрнику Скупштине општине Књажевац.
4.     Одлука о доношењу Плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница „Зубска река – Јабучко равниште“.
5.     Решење о давању сагланости на План рада Црвеног крста Књажевац, са финснијским планом за 2023. годину.
6.     Решење о доношењу Програма рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2023. годину за део који се финансира из буџета Општине.
7.     Решење о давању сагланости на Програм рада Народне библиотеке „Његош“ Књажевац са финансијским планом за 2023. годину.
8.     Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Књажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2023. годину.
9.     Решење о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Књажевац за 2023. годину.
10.     Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским палном за 2023. годину.
11.     Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
12.      Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац за 2023. годину.
13.     Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац за 2023. годину.
14.     Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац о промени цена топлотне енергије.
15.     Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ за 2023. годину.
16.     Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава из Буџета општине Књажевац за 2023. годину ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ.
17.     Решење о давању сагласности на Програм пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2023. годину.
18.     Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2023. годину.
19.     Решење о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2023. годину.
20.     Решење о давању сагланости на Програм рада Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2023. годину.
21.     Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2023. годину.
22.     Решење о постављењу Правобраниоца општине Књажевац.logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search