25. Седница скупштине општине Књажевац

На  XXV седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 04.07.2014. године, разматрана су и донета следећа акта:

    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЦРВЕНОГ КРСТА КЊАЖЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ.
    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И СТАЊУ СРЕДСТАВА И ИМОВИНЕ ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ.
    ОДЛУКА О НАЧИНУ ДРЖАЊА И ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКОГ И СЕОСКИХ НАСЕЉА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ.
    ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ.
    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊАЖЕВАЦ.
    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search