26. Седница скупштине општине Књажевац


На  XXVI седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 11.09.2014. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – јун 2014. године.
    Предлог одлуке о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
    Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи Предшколских установа на територији општине Књажевац.
    Предлог одлуке о начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Књажевац.
    Предлог одлуке о јавном превозу путника на територији општине Књажевац.
    Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац за 2013. годину.
    Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Станадард“ Књажевац за 2014. годину.
    Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац, број 1422 од 02.07.2014. године, о одобравању задуживања по основу узимања кредита.
    Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search