7. Седница скупштине општине Књажевац

На  7. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 29.12.2022. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о избору заменика председника општине Књажевац.
2.    Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Књажевац.
3.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. годину
5.    Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. годину.
6.    Одлука о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2023. годину.
7.    Одлука о доношењу Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2023. годину.
8.    Одлука о доношењу Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2023. годину.
9.    Одлука о изради Плана генералне регулације Књажевца.
10.    Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Туристичке организације општине Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
11.    Решење о именовању директора ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
12.    Решење о именовању вршиоца дужности директора СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ.
13.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац.
14.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.
15.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Књажевац.
16.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе
„Предраг Милошевић“ Књажевац.
17.    Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажевцу.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search