6. Седница скупштине општине Књажевац

На  6. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 20.12.2022. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период од 01.01. до 30.09.2022. године.
2.    Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину за период
од 01.01. до 30.09.2022. године.
3.    Одлука о буџету општине Књажевац за 2023. годину и Предлог кадровског плана општине Књажевац за 2023. годину.
4.    Одлука о униформи, ознакама на униформи и начину ношења униформе комуналних милиционара.
5.    Одлука о именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Књажевац у сталном саставу.
6.    Одлука о давању сагласности на нацрт Анекса III  јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника у копненом друмском саобраћају на територији општине Књажевац.
7.    Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.
8.    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Боговина“ Бор о утврђивању цене кубног метра сирове воде.
9.    Решење о престанку мандата Правобраниоца општине Књажевац.
10.    Решење о именовању директора Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
11.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димиртрије Тодоровић Каплар“ Књажевац.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search