5. Седница скупштине општине Књажевац


На  5. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 20.10.2022. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац у школској 2021/2022. години.
2.    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац за школску 2022/2023 годину.
3.    Извештај о резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац у школској 2021/2022 години.
4.    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2022/2023 годину.
5.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Дубрава“ Књажевац у школској 2021/2022. години.
6.    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“ Књажевац у школској 2022/2023 години.
7.    Извештај о раду Основне школе „Младост“ Књажевац у школској 2021/2022 години.
8.    Извештај о припремљености Основне школе „Младост“ Књажевац за рад у школској 2022/2023 години.
9.    Извештај о остварености Годишњег плана рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу у школској 2021/2022 години.
10.    Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2022/2023 години.
11.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Књажевачке гимназије за школску 2021/2022 годину.
12.    Извештај о материјално-техничкој и кадровској припрељености Књажевачке гимназије за шоклску 2022/2023 годину.
13.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе у Књажевцу за школску 2021/2022 годину.
14.    Извештај о припремљености Техничке школе у Књажевцу за школску 2022/2023 годину.
15.    Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. годину.
16.    Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. годину.
17.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор у Књажевцу у улици Илије Бирчанина број 2.
18.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор у Књажевцу у улици Бранка Радичевића број 12.
19.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор-просторије у Књажевцу у улици Омладинска број 6/5.
20.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, просторије у Књажевцу у улици Филипа Вишњића број 10/2.
21.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, просторије у Књажевцу у улици Цара Душана број 23/2.
22.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, просторије у Књажевцу у улици Добривоја Радосављевића број 10/2.
23.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, просторије у Књажевцу у улици Добривоја Радосављевића број 10/4.
24.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, просторије у Књажевцу у улици Књаза Милоша број 38А.
25.    Решење о именовању Општинског савета родитеља.
26.    Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину.
27.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2022. годину.
28.    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац о ценама топлотне енергије, број 576/1 од 14.10.2022. године.
29. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
30. Одлука о доношењу Годишњег програма заштите , уређења и коришћења пољопривредног  земљишта за подручје општине Књажевац за 2022. годину.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search