3. Седница скупштине општине Књажевац
На  3. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 30.06.2022. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период од 01.01. до 31.03.2022. године. 
2.    Извештај о раду Завичајног музеја Књажевац за 2021. годину.
3.    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2021. годину.
4.    Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2021. годину.
5.    Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2021. годину.
6.    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2021. годину.
7.    Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор директора јавног и јавних комуналних предузећа на територији општине Књажевац чији је оснивач општина Књажевац.
8.    Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац са предлогом Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац.
9.    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2021. годину.
10.    Решење о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије у Књажевцу.
11.    Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.
12.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за верска питања и међуетничке односе.
13.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за прекограничну сарадњу и сарадњу са другим општинама и регионима.
14.    Решење о именовању председника и чланова Савета за комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.
15.    Решење о именовању председника и чланова Савета за идејно уређење града.
16.    Решење о именовању председника и чланова Савета за јавне службе.
17.    Решење о именовању председника и чланова Савета за привреду, приватно предузетништво, пољопривреду и село.
18.    Решење о именовању председника и чланова Савета за месне заједнице.
19.    Решење о именовању председника и чланова Савета за младе.
20.    Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност.
21.    Решење о именовању председника и чланова Савета за туризам.logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search