2. Седница скупштине општине Књажевац

На  2. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 21.06.2022. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Одлукa о потврђивању мандата одборника.
2.    Одлукa о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Књажевац.
3.    Одлукa о формирању јединица цивилне заштите.
4.    Одлукa о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2022. годину.
5.    Одлукa о радно правном статусу заменика председника Скупштине општине и чланова Општинског већа општине Књажевац.
6.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за именовања и постављења, одликовања и награде.
7.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за нормативну делатност, представке и жалбе.
8.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за буџет и инвестиције.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search