35. Седница скупштине општине Књажевац

На 35. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 15.06.2015. године донетa су и усвојена следећа акта:

 

    Решење о давању сагласности на Други програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац за 2015. годину и Други програм уређивања грађевинског земљишта, одржавања путева, улица и комуналне инфраструктуре општине Књажевац за 2015 годину.
    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма рада Дома културе Књажевац за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор.
    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2014. годину.
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2015. годину.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији општине Књажевац.
    Одлука о уређењу и организацији правобранилаштвa општине Књажевац.
    Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о образовању Комисије за планове општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search