34. Седница скупштине општине Књажевац

На 34. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 01.06.2015. године донетa су и усвојена следећа акта:

 

    Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац и Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о раду Завичајног музеја Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о пословању „Агенције за развој општине Књажевац“ доо за 2014. годину.
    Извештај о раду Општинске управе Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о раду и Општинског јавног правобранилаштва општине Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о раду Фондације за повећање наталитета општине Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2015. годину.
    Одлука о усвајању Плана приоритетних инвестиција за фазу II за Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – отворени програм са припадајућим Анексима – за општину Књажевац.
    Одлука о доношењу Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац.
    Одлука о промени оснивачког акта ЈП „Боговина“ Бор.
    Одлука о изменама Одлуке о Општинској управи општине Књажевац.
    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
    Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
    Решење о именовању директора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завичајног музеја Књажевац.
    Решење о измени и допуни Решења о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.
    Решење о разрешењу и избору члана Општинског већа општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search