36. Седница скупштине општине Књажевац

На 36. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 24.07.2015. године донетa су и усвојена следећа акта:

 

    Извештај о раду Црвеног крста Књажевац са финансијским извештајем за 2014. годину.
    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – јун 2015. године.
    Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац.
    Одлука о грађевинском земљишту.
    Одлука о прихватању иницијативе за оснивање Савета скупштине градова и општина Југоисточне Србије.
    Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.
    Статут о измени и допуни Статута општине Књажевац.
    Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Књажевац.
    Решење о именовању директора Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за нормативну делатност, представке и жалбе.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за буџет и инвестиције.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search