16. Седница Скупштине општине Књажевац

На  16.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 20.12.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Oдлукa о утврђивању престанка мандата одборнику.
2.    Oдлукa о буџету општине Књажевац за 2022. годину и Предлог кадровског плана у општини Књажевац за 2022. годину.
3.    Oдлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Књажевац.
4.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период од 01.01. до 30.09.2021. године.
5.    Решење о образовању Комисије за давање предлога назива улица и тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search