17. Седница Скупштине општине Књажевац


На  17.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 29.12.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Одлука о потврђивању мандата одборнику.
2.    Одлука о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2022. годину.
3.    Решење о давању сагласности на Програм пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2022. годину.
5.    Решење о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2022. годину.
6.    Решење о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2022. годину.
7.    Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Књажевац“ са финансијским планом за 2022. годину.
8.    Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Његош“ Књажевац са финансијским планом за 2022. годину.
9.    Решење о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Књажевац за 2022. годину са финансијским планом.
10.    Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ за 2022. годину.
11.    Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава из буџета општине Књажевац ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ за 2022. годину.
12.    Одлука о Комуналној милицији општине Књажевац.
13.    Одлука о давању сагласности на нацрт Анекса I јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника у копненом друмском саобраћају на територији општине Књажевац.
14.    Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијског подршци породици са децом.
15.    Решење о именовању Општинске изборне комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Књажевац у сталном саставу.
16.    Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац.
17.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину.
logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search