15. Седница Скупштине општине Књажевац

На  15.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 10.11.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о раду председника општине Књажевац за 2020. годину.
2.    Извештај о раду Општинског већа општине Књажевац за 2020 годину.
3.    Извештај о раду Општинске управе Књажевац за 2020 годину.
4.    Извештај о раду Правобранилаштва општине Књажевац за 2020 годину.
5.    Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021 годину за период од 01.01. до 30.09.2021. године.
6.    Одлука о изменама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину.
7.    Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац – непокретности у Књажевцу у улици Књаза Милоша број 97. 
8.    Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац – пословни простор у Књажевцу у улици Књаза Милоша број 127-1.
9.    Решење о давању сагласности на План и Програм рада о измени и допуни Плана и Програма рада Туристичке организације општине Књажевац за 2021. годину.
10.    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац о одобрењу краткорочног задужења ЈКП „Стадндард“ Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search