14. Седница Скупштине општине Књажевац


На  14.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 19.10.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ у школској 2020/2021 години.
2.    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ за школску 2021/2022 годину.
3.    Извештај о резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2020/2021 годину.
4.    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2021/2022 годину.
5.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Дубрава“ у Књажевцу у школској 2020/2021 години.
6.    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“ у Књажевцу у школској 2021/2022 години.
7.    Извештај о раду Основне школе „Младост“ Књажевац у школској 2020/2021 години.
8.    Разматрање Извештаја о припремљености Основне школе „Младост“ за рад у школској 2021/2022 години.
9.    Извештај о остварености Годишњег плана рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац у школској 2020/2021 години.
10.    Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2021/2022 годину.
11.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Књажевачке гимназије за школску 2020/2021 годину.
12.    Извештај о материјално-техничкој и кадровској припремљености Књажевачке гимназије за школску 2021/2022 годину.
13.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе у Књажевцу за школску 2020/2021 годину.
14.    Извештај о припремљености Техничке школе у Књажевцу за школску 2021/2022 годину.
15.    Извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2020/2021 годину.
16.    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2021/2022 годину.
17.    Одлука о доношењу Годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2021. годину.
18.    Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Књажевац. 
19.    Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом.
20.    Одлука о накнади трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа Књажевац за ученике са пребивалиштем ван територије општине Књажевац.
21.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2021. годину.
22.    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац о ценама топлотне енергије.
23.    Решење о именовању Општинског савета родитеља.
24.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац.
25.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.
26.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац.
27.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије.
28.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажевцу.
29.    Решење о именовању директора Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац.
30.    Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
31.    Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search