13. Седница Скупштине општине Књажевац

На  13.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 06.09.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период од 01.01. до 30.06.2021. године.
2.    Извештај о степену реализације програма пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2020 годину.
3.    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2020 годину.
4.    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2020 годину.
5.    Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2020 годину.
6.    Извештај о раду Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор са финансијским извештајем за 2020. годину.
7.    Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор за 2021. годину.
8.    Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021 годину за период 01.01. - 30.06.2021. године.
9.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину.
10.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2021. годину.
11.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2021. годину.
12.    Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац.
13.    Одлука о покретању поступка поверавања обављања комуналне делатности одржавања улица и путева на делу територије општине Књажевац, по моделу јавно-приватног партнерства без елемената концесије.
14.    Одлука о одређивању матичног подручја.
15.    Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изаградњу општине Књажевац“ Књажевац и поништењу Огласа о јавном конкурсу.
16.    Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Стандард“ Књажевац и поништењу Огласа о јавном конкурсу.
17.    Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Топлана“ Књажевац и поништењу Огласа о јавном конкурсу.
18.    Одлука о отуђењу непосредном погодбом грађевинског земљишта из јавне својине општине Књажевац.
19.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор у улици Тимочка број 1/2.
20.    Одлука о измени Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search