12. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  12.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 30.06.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о давању сагласности на План и Програм рада о измени и допуни Плана и Програма рада Туристичке организације општине Књажевац за 2021 годину.
2.    Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ за 2021. годину.
3.    Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава из буџета општине Књажевац ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СЛОБОДНА ЗОНА ТИМОК ДОО КЊАЖЕВАЦ за 2021. годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор за 2021 годину.
5.    Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац.
6.    Решење o именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац.
7.    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
8.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, прибављања, давања узакуп и одржавања  пословног простора општине Књажевац за 2021 годину. (и Порграм о допуни Програма)
9.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2021 годину. (и Порграм о измени и допуни Програма)
10.    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2020 годину.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search