11. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  11.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 03.06.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница на територији општине Књажевац одржаним дана 25. априла 2021. године.
2.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних прдузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период од 01.01. до 31.03.2021. године. 
3.    Одлука о усвајању Плана развоја општине Књажевац за период  2021 до 2027 године.
4.    Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Књажевац  за период 2021 - 2025 године.
5.    Одлука о усвајању Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Књажевац 2021 до 2025 године.
6.    Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница „Зубска река – Јабучко равниште“.
7.    Одлука о доношењу Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2021. годину.
8.    Одлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Књажевац, Месној заједници Ргоште.
9.    Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац.
10.    Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад  „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search