10. Седницa Скупштине општине КњажевацНа  10.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 29.04.2021. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Извештај о раду Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2020. годину,
са Извештајем о финансијском пословању Центра за 2020. годину.
2.    Извештај о раду Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2020. годину.
3.    Извештај о пословању AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO за 2020. годину.
4.    Одлука о доношењу Локалног плана управљања отпадом за период од 2021 до 2031 године.
5.    Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог Завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2020 годину.
6.    Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавног и јавних комуналних предузећа на територији општине Књажевац чији је оснивач општина Књажевац.
7.    Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са предлогом текста Огласа о jавном конкурсу.
8.    Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац са предлогом текста Огласа о jавном конкурсу.
9.    Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац са предлогом текста Огласа о jавном конкурсу.
10.    Одлука о отуђењу непосредном погодбом грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац у КО Црни Врх.
11.    Одлука о прибављању непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом у КО Трговиште.
12.    Одлука о прибављању непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом у КО Каличина.
13.    Одлука о прибављању непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом у КО Стогазовац.
14.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Књаза Милоша број 38А.
15.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Цара Душана број 23/2.
16.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Јове Курсуле број 3/2.
17.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Омладинска број 6/5.
18.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Филипа Фишњића број 10/1.
19.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Филипа Фишњића број 10/2.
20.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Добривоја Радосављевића број 10/2.
21.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Добривоја Радосављевића број 10/4.
22.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Добривоја Радосављевића број 10/5.
23.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац просторије у улици Добривоја Радосављевића број 10/6.
24.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину.
25.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о oснивању Привредног друштва за управљање слободном зоном „Тимок“ доо Књажевац.
26.    Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.
27.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search