9. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  9.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 15.03.2021. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о давању сагласности на Програм рада ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2021. годину.
2.    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорог одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац, о висини цена услуга за обављање комуналних делатности од општег интереса.
3.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2021. годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор за 2021. годину.
5.    Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста Књажевац за 2021. годину.
6.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних прдузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период од 01.01. до 31.12.2020. године.
7.    Извештај о раду Завичајног музеја у Књажевцу за 2020. годину.
8.    Извештај о раду Дома културе „Књажевац“ за 2020. годину.
9.    Извештај о раду Народне библиотеке „Његош“ Књажевац за 2020. годину.
10.    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2020. годину.
11.    Декларација о улози функције управљања људским рeсурсима у општини Књажевац.
12.    Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном „Тимок“ доо Књажевац.
13.    Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац.
14.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор у Књажевцу у стамбено-пословној згради у улици Књаза Милоша број 75/1-13.
15.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор у Књажевцу у стамбено-пословној згради у улици Бранка Радичевића број 12.
16.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор у стамбено-пословној згради у улици Илије Бирчанина број 1.
17.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, стамбени простор у стамбено-пословној згради у улици Илије Бирчанина број 2.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search