8. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  8.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 10.02.2021. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Решење о давању сагласности на Програм пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO за 2021. годину.
2.    Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO за 2021. годину.
3.    Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Његош“ Књажевац са финансијским планом за 2021. годину.
4.    Решење о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2021. годину.
5.    Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Књажевац“ са финансијским планом за 2021. годину.
6.    Решење о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја у Књажевцу за 2021. годину.
7.    Решење о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2021. годину са финансијским планом.
8.    Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2021. годину за део који се финансира из буџета општине Књажевац.
9.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2021. годину.
10.    Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине.
11.    Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом без накнаде.
12.    Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац.
13.    Одлука о измени Одлуке о приступању оснивања Слободне зоне Књажевац.
14.    Одлука о давању на коришћење просторије Планинарског дома Полицијској станици Књажевац.
15.    Одлука о распуштању Савета месне заједнице Минићево.
16.    Одлука о доношењу Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2021. годину.
17.    Одлука о доношењу Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2021. годину.
18.    Закључак о давању позитивног мишљења одборнику.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search