7. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  7.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 28.12.2020. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о именовању директора Привредног друштва „AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC“ DOO.
2.    Решење о именовању директора Завичајног музеја у Књажевцу.
3.    Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама, заузећу и раскопавању јавних површина.
4.    Одлука о јавним чесмама на територији општине Књажевац.
5.    Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац.
6.    Одлука о задуживању општине Књажевац за финасирање капиталних инвестиционих расхода.
7.    Одлука о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2021 годину.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search