6. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  6.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 18.12.2020. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о именовању  Изборне комисије за спровођење избора у месним заједницама на територији општине Књажевац.
2.    Решење о именовању  Другостепене изборне комисије за спровођење избора у месним заједницама на територији општине Књажевац.
3.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO за 2020 годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO за 2020 годину.
5.    Решење о именовању директора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.
6.    Решење о измени Решења о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Књажевац.
7.    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.
8.    Одлука о приступању оснивања Слободне зоне Књажевац.
9.    Одлука о буџету општине Књажевац за 2021 годину и Кадровски план у општини Књажевац за 2021 годину.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search