5. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  5.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 30.11.2020. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Годишњи извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2019/2020 годину.
2.    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2020/2021 годину.
3.    Извештај о раду Основне школе „Младост“ Књажевац у току школске 2019/2020 године.
4.    Извештај о припремљености Основне школе „Младост“ Књажевац за рад у школској 2020/2021 години.
5.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац у школској 2019/2020 години.
6.    Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац за школску  2020/2021 годину.
7.    Извештај о реализацији Годишњег програма рада Књажевачке гимназије за школску 2019/2020 годину.
8.    Извештај о материјално-техничкој припремљености Књажевачке гимназије за школску 2020/2021 годину.
9.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе у Књажевцу за школску 2019/2020 годину.
10.    Извештај о припремљености Техничке школе у Књажевцу за школску 2020/2021 годину.
11.    Извештај о раду Општинског већа општине Књажевац за 2018 годину.
12.    Извештај о раду Општинског већа општине Књажевац за 2019 годину.
13.    Извештај о раду председника општине Књажевац за 2018 годину.
14.    Извештај о раду председника општине Књажевац за 2019 годину.
15.    Извештај о раду Општинске управе Књажевац за 2019 годину.
16.    Извештај о раду Правобранилаштва општине Књажевац за 2019. годину.
17.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период 01.01. до 30.09.2020 године.
18.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – септембар 2020 године.
19.    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2020 годину и измена Кадровског плана у општини Књажевац за 2020 годину.
20.    Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом.
21.    Одлука о обележавању улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац.
22.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2020 годину.
23.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2020 годину.
24.    Одлука о доношењу Прогама о допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2020 годину.
25.    Одлука о отуђењу непосредном погодбом грађевинског земљишта у јавну својину општине Књажевац.
26.    Одлука о одређивању зона на територији општине Књажевац.
27.    Одлука о одређивању коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за непкретности обвезника који воде пословне књиге у општини Књажевац.logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search