4. Седницa Скупштине општине Књажевац


На  4.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 30.10.2020. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевц за школску 2019/2020 годину.
2.    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац за школску 2020/2021 годину.
3.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“  Књажевац у школској 2019/2020 години.
4.    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“  Књажевац за школску 2020/2021 годину.
5.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Дубрава“  Књажевац у школској 2019/2020 години.
6.    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“ Књажевац у школској 2020/2021 години.
7.    Извештај о раду Народне библиотеке „Његош“ Књажевац за 2019. годину.
8.    Извештај о раду Дома културе „Књажевац“ Књажевац за 2019. годину.
9.    Извештај о раду Завичајног музеја у Књажевцу за 2019. годину.
10.    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2019. годину.
11.    Извештај о раду Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2019. годину.
12.    Извештај о пословању AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJEŽEVAC DOO за 2019. годину.
13.    Извештај о раду Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2019. годину.
14.    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2019. годину.
15.    Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Предузећа за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским извештајем за 2019. годину.
16.    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2019.г одину.
17.    Извештај о реализацији програма пословања са Финансијским извештајем ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2019. годину.
18.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период од 01.01. до 30.06.2020. године.
19.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – јун 2020 године.
20.    Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине Књажевац.
21.    Одлука о прибављању непокретности грађевинског земљишта у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search