3. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  3.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 16.10.2020. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Одлука о изради Плана генералне регулације села Ћуштица.
2.    Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница „Зубска река – Јабучко равниште“.
3.    Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплаве за воде II реда општине Књажевац за 2020 годину.
4.    Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2020 годину.
5.    Одлука о употреби грба и заставе општине Књажевац.
6.    Одлука о оглашавању на територији општине Књажевац.
7.    Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Књажевац.
8.    Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци продици са децом.
9.    Одлука о ненаплаћивању појединачног учешћа корисника у месечној економској цени по детету за програм васпитања и образовања у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац за време ванредног стања.
10.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац, за период од 01.01. до 31.03.2020. године.
11.    Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
12.    Решење о постављењу Правобраниоца општине Књажевац.
13.    Решење о именовању Општинског савета родитеља.
14.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац.
15.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.
16.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац.
17.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.
18.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
19.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.
20.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
21.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завичајног музеја у Књажевцу.
22.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације  Књажевац.
23.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search