2. Седницa Скупштине општине Књажевац

На  2.  седници Скупштине општине Књажевац, сазваној по хитном поступку, одржаној дана 10.09.2020. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Књажевац.
2.    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2019. годину.
3.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за именовања, постављења, одликовања и награде.
4.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за нормативну делатност, представке и жалбе.
5.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за буџет и инвестиције.
6.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за верска питања и међуетничке односе.
7.    Решење о именовању председника и чланова Комисије за прекограничну сарадњу и сарадњу са другим општинама и регионима.
8.    Решење о именовању председника и чланова Савета за комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.
9.    Решење о именовању председника и чланова Савета за идејно уређење града.
10.    Решење о именовању председника и чланова Савета за јавне службе.
11.    Решење о именовању председника и чланова Савета за привреду, приватно предузетништво, пољопривреду и село.
12.    Решење о именовању председника и чланова Савета за месне заједнице.
13.    Решење о именовању председника и чланова Савета за младе.
14.    Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност.
15.    Решење о именовању председника и чланова Савета за туризам.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search